Skip to main content

Gemensamma värderingar

Genom våra gemensamma värderingar för Hälso- och sjukvårdsnätverket säkerställer vi att diskussionerna som sker i den digitala nätverksportalen och på våra nätverksmöten hålls på en bra nivå och att vi respekterar andras åsikter.

Alla medlemmar i nätverket förbinder sig och har därmed ett eget ansvar för våra gemensamma värderingar.

Jag

  • anser att patientnytta är viktig
  • deltar i diskussioner utifrån min egen kunskap och erfarenhet.
  • utsätter inte andra för dåligt bemötande eller för försök att påverka.
  • undviker säljprat i vårt nätverk.
  • följer lagar.
  • agerar ansvarsfullt. Om jag ser något som jag tror kan bryta mot nätverkets policies rapporterar jag det till administratören omgående.
  • bidrar till ett säkert nätverk. Jag ska inte använda nätverket till att skada andra eller deras karriärer eller verksamheter, eller för att vädra personligt missnöje och personliga tvister.
  • utför inte mobbning eller trakasserier som riktar sig mot individer eller grupper i syfte att förnedra eller skämma ut. Detta inbegriper kränkande språk, sexuella närmanden och insinuationer, avslöjande av andras personuppgifter eller känslig information, publicering av innehåll om andra utan deras samtycke eller att driva andra till sådana handlingar.

Jag inser att brott mot dessa policyer kan leda till att nätverket vidtar åtgärden att utesluta mig som medlem.