Skip to main content

Vill er verksamhet också utveckla vård och vårdprodukter efter behov?

 

HSVN driver Sveriges största patientbehovsdatabas.

Den visar aktuella patientbehov på:

 • region nivå
 • nationell nivå
 • sjukhus nivå
 • vårdverksamhets nivå
 • patientgrupps nivå
 • för fysiska och digitala hjälpmedel samt andra vårdprodukter
 • vårdskador

Informationen kommer direkt från patienter och patientföreningar och är anonymiserade.

I databasen kan man ta del av patientperspektivet:

 • Aktuella patientbehov på nationell och regionnivå
 • Vårdskadekartan (Patienternas förslag till förbättringar)
 • Information från patientföreningar
 • Samarbeten med patienter och patientföreningar
 • Råd till vårdpersonal

De fem största hindren just nu enligt patienterna (april 2024)

 • Läkemedelstillgång och -brist
 • Tillgång till vård
 • Vårdköer
 • Brist på råd om egenvård
 • Får vara sin egen vårdkoordinator

Vill du veta mer om patientbehovsdatabasen? Kontakta oss nedan!