Skip to main content

Om nätverket

Om nätverket

Grundaren av HSVN

Hur det började

Nätverket är idag en självklar mötesplats för alla som vill utveckla god vård – utifrån patienternas behov.

Hälso- och sjukvårdsnätverket grundades i september 2019 av Maria, en patient som i sin patientresa upplevt att både vård, hjälpmedel med mera inte alltid möter patientens behov.

Hon bjöd in en grupp patienter och anhöriga till Stockholm för att diskutera vilka hinder som patienter upplever i deras vårdflöden.

Efter mötet hade gruppen skapat en lista på fyra A4-sidor över hinder i vårdflöden baserat på patientbehov.

Läs mer

I oktober 2019, bjöd Maria in politiker, vårdpersonal, regiontjänstemän, företag med flera in till en dag för att presentera listan över hinder i vårdflöden som patientgrupperna upplever.

Alla närvarande fick presentera sig själva, mingla och diskutera fram lösningar för de hinder som patienterna upplevde. Föreläsare var Maria och en expert inom vårdproduktion och vårdflöden.

Hela 37 förslag togs fram under mötet och skickades till beslutsfattare runt om i Sverige. Responsen var positiv och förslagen användes i både vårdverksamheter, som underlag till motioner som lades av politiker och bland producenter av vårdprodukter.

En rad nätverksmöten följde och förslag till lösningar togs fram inom en rad områden som till exempel läkemedelsbrist, hälsodata och innovation.

Nätverket var skapat!

Syfte

Nätverkets syfte är att intressenter i hälso- och sjukvården får möjlighet att:

 • utbyta kunskap och erfarenheter.
 • få unika insikter och inblickar från andra aktörers perspektiv.
 • diskutera fram utvecklingsförslag inom olika teman.
 • bidra till ett vårdsamhälle där patienterna och patientföreningarna är i fokus.
 • att informera om patientbehov.*
 • bidra till att verksamheter, produkter och tjänster inom Hälso- och sjukvården skapas och utvecklas för att möta patienternas och vårdpersonalens behov.
 • ta del av och använda sig av framtagna utvecklingsförslag samt följa upp vilka förslag som implementerats och se vilken effekt de fått.

* patientföreningar och patienter.

utvecklingsförslag hälso- och sjukvård - tas fram av HSVN.

Aktiviteter

 • Digital nätverksportal
 • Nätverksmöten med olika teman
 • Årlig nätverksdag med minimässa
 • Patientföreningsmöten
 • Studiebesök
 • Patientbehovsdatabas
politikermöten i hälso- och sjukvårdsnätverket

Finansiering av nätverket

Nätverket har i dagsläget ingen offentlig finansiering. Årsavgifter och gästdeltagaravgifter går till att driva nätverket. Sponsringsmöjligheter finns.

årsavgifter HSVN - Hälso- och sjukvårdsnätverket

Om nätverket

 

Samarbete är en förutsättning för att vårdpersonal, regioner, kommuner, forskare, branschorganisationer, patientföreningar, politiker,
läkemedelsbolag, medtechbolag, life science bolag, it-bolag med flera
ska kunna bidra en god individ- och folkhälsa.

Hälso- och sjukvårdsnätverket skapar möjligheter för ovan aktörer att mötas, informera om sitt perspektiv,
diskutera och tillsammans ta fram utvecklingsförslag som alla kan ta del av och använda sig av.

Hör av dig så berättar vi mer om möjligheterna till samarbete.

Vi samarbetar både i Sverige och internationellt.


HSVN  är medlem i All.Can.

All.Can is an international multi-stakeholder not-for-profit organisation working to improve the efficiency of cancer care by focusing on what matters to patients. Läs mer om organisationen här!

Vilka deltar i nätverket?

Vilka deltar i nätverket?

Vad några av våra medlemmar säger

Jag anser att det är absolut nödvändigt att vården tillsammans med patienter, anhöriga och närstående utvecklar vården tillsammans. Det är just detta man gör i Hälso- och sjukvårdsnätverket!

Anette DuarteVerksamhetsutvecklare, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne

Deltagandet i Hälso- och sjukvårdsnätverket har bidragit till ett ökat, viktigt informationsutbyte med fler aktörer.
Spes i Stockholm är informationsgivare i många sammanhang då suicidprevention angår i livets alla skeden.

Maja SvärdSPES