Skip to main content

Medlemsvillkor

Dessa villkor (“Medlemsvillkor”) reglerar ditt medlemskap och din användning av Hälso- och sjukvårdsnätverkets digitala plattform (“Nätverksportalen”) samt kringliggande tjänster (“Medlemskap”). Medlemskapen tillhandahålls av Patient Benefit AB (“Patient benefit”).

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, tjänsten framgår vid var tid på www.portal. hsvn.se

Vi uppmanar dig att läsa dessa Medlemsvillkor noggrant. Medlemsvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Personuppgiftspolicy

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder ditt Medlemskap. Genom att godkänna dessa Medlemsvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Medlemskap

Det finns olika medlemskap att välja på för dig som vill bli medlem beroende på vilken aktör som du representerar. Du blir medlem i Hälso- och sjukvårdsnätverket genom att fylla i ett registreringsformulär för medlemskapet på www.hsvn.se(www.portal.hsvn.se). Detta innebär att du får tillgång till nätverket under 1 (ett) år från betalningsdatum. Direkt efter registreringen får du ett kvitto på ditt köp.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem i Hälso- och sjukvårdsnätverket. Om du är minderårig kan din anhörig bli medlem.

Årsavgift

Vid var tid gällande årsavgift för Medlemskapet framgår på www.hsvn.se.

Hälso- och sjukvårdsnätverket har rätt att när som helst ändra årsavgifterna. Så länge ditt medlemskap löper under bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring. När ditt medlemskap passerat bindningstiden meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Du har rätt att säga upp avtalet avseende medlemskapet inom en (1) månad från att prisjusteringen meddelades dig.

Avtalstid och uppsägning

Ditt medlemskap gäller från och med den dag som framgår av din registrering, under hela bindningstiden och därefter tills vidare med löpande årsbetalning, till dess du själv säger upp medlemskapet. Du är förbunden att betala din årsavgift under medlemskapets hela bindningstid.

Om du vill avsluta ditt medlemskap så behöver du meddela oss via e-mail kontakt@hsvn.se. Medlemskapet avslutas i och med att senast betalda period löper ut om du har sagt upp medlemskapet eller omedelbart om du vill det. Vänligen kontrollera att du har fått din uppsägning bekräftad.

Administratören har rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Medlemsvillkor.

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för din registrering av medlemskap, ångra ditt köp (“Ångerfristen“). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta kontakt@hsvn.se. Vi bekräftar via e-post att vi mottagit ditt meddelande. Nätverket förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid och omfattning du använt medlemskapet om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att medlemskapet ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Användning av tjänsten med mera

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan (gäller dock inte om du representerar en patientförening). Om du byter arbetsgivare så ändrar du organisationsnamnet i din profil. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till administratören så byter vi ut dem.

Du får inte använda ditt medlemskap på sådant sätt att Hälso- och sjukvårdsnätverket, dess bolag eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Hälso- och sjukvårdsnätverkets Medlemsvillkor, värderingar och policies. Ditt medlemskap avser endast för det du har betalt för, till exempel du kan inte betala ett medlemskap som patient och samtidigt representera ett företag.

Tjänsterna kan eventuellt från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Användargenererat innehåll

Du har möjlighet att använda Hälso- & sjuvårdverkets nätverksportal genom att till exempel skapa, visa upp vald information och skriva egna inlägg. Material som du själv lägger in i på Nätverksportalen kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Hälso- och sjukvårdsnätverket granskar innehåll som läggs in i nätverksportalen. Användargenererat innehåll omfattas inte av ansvaret som Hälso- och sjukvårdsnätverkets bolag har. Du är själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, såsom. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär till exempel. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar också att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnätverket och dess funktioner strider mot dessa medlemsvillkor, lag eller andra regler så har nätverket rätt att ta bort sådant material och ta bort ditt medlemskap.

Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

På nätverksportalen kan länkar till medlemmars och samarbetspartners webbplatser tillhandahållas. Dessa webbplatser kontrolleras inte av nätverket och nätverket ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats.

Immateriella rättigheter

Hälso- och sjukvårdsnätverket eller dess licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av ditt medlemskap. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av medlemskapet utan tillstånd från Hälso- och sjukvårdsnätverket.

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till ditt medlemskap eller dessa Medlemsvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på arn.se.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter om Medlemsvillkor, vänligen kontakta kontakt@hsvn.se.