Skip to main content

Varför ska just du gå med?

Varför ska just du gå med?

Nätverket blir det du och andra deltagare gör det till!

Bidra till en hälso- och sjukvård som ger en ökad livskvalitet till patienterna.

Påverka och bidra till en bättre individ- och folkhälsa

Synas och höras med din verksamhet, dina frågor och intressen

Sprid och ta del av kunskap, patientbehov och information

Omvärldsbevakare: vad händer inom hälso- och sjukvården?

möjligheter tillsammans för framtidens sjukvård

Skapar möjligheter

Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla att bidra till en god utveckling av hälso- och sjukvården genom att:

  • alla väljer själva hur mycket man vill engagera sig
  • lyssna, lär eller förmedla kunskap och information ur olika perspektiv
  • nätverka
  • samarbeta

Skapar nytta

Gemensamt för oss är att vi ser saker i hälso- och sjukvården som kan förbättras. Var och en av oss kan bidra med sin kunskap och erfarenheter ur sitt perspektiv så att:

  • nätverkets utvecklingsförslag bidrar till en god utveckling av hälso- och sjukvården
  • leverantörer av sjukvårdsprodukter skapar hållbara produkter/tjänster
  • kvalitén inom hälso- och sjukvården håller en hög nivå
  • politiker och andra beslutsfattare får bra underlag till motioner och förslag
  • folkhälsan ökar på både individ- och samhällsnivå

Kommande aktiviteter

Psykisk ohälsa

Nätverksmöte: tema Psykisk ohälsa

Föreläsningar – workshop – nätverkande

berättar om hur patienterna ser på framtidens psyk hälso- och sjukvård

Region Dalarna Vi får följa med till en drop-in psyk mottagning i Rättvik.

Mötet är via Zoom.
Delta som medlem eller som gästdeltagare mot avgift.
Välkommen med din anmäla till kontakt@hsvn.se

12 juni kl. 14-16
via Zoom

Vill du veta mer om nätverket?
I sommar vill vi besöka din verksamhet!

13 juni – Karlstad
17-18 juli – Dalarna
1-2 juli – Göteborgsområdet
3 juli – Halland

Kontakta maria@hsvn.se

Juni/juli

Vad några av våra medlemmar säger

Jag anser att det är absolut nödvändigt att vården tillsammans med patienter, anhöriga och närstående utvecklar vården tillsammans. Det är just detta man gör i Hälso- och sjukvårdsnätverket!

Anette DuarteVerksamhetsutvecklare, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet och Region Skåne

Deltagandet i Hälso- och sjukvårdsnätverket har bidragit till ett ökat, viktigt informationsutbyte med fler aktörer.
Spes i Stockholm är informationsgivare i många sammanhang då suicidprevention angår i livets alla skeden.

Maja SvärdSPES

Bli en del av
nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter. Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation.

Läs om vad som ingår i din årsavgift här!
vårdnätverk
sjukvårdsnätverk

Bli en del av
nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter. Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation. För en årsavgift får man tillgång till:

Läs mer om hur du kan bli en del av nätverket