Skip to main content

För patientföreningar

För patientföreningar

Nätverket – en mötesplats för alla patientföreningar

Ger er möjligheter att påverka, informera och öka livskvalitén för er patientgrupp

Patientföreningar engagerar sig i HSVN

Har er patientförening svårt att nå fram till politiker, vården med flera?

Upplever ni svårigheter att nå målen med ert påverkansarbete?

Vill ni byta erfarenheter och tips om hur andra föreningar gör?

Vill ni skapa samarbeten med andra patientföreningar i gemensamma frågor.

Vill ni träffa andra aktörer inom vården?

Vill ni få vara med och ta fram utvecklingsförslag som möter patientbehoven?

Då ska ni gå med i nätverket!

Nätverket grundades av en patient och har ett patientfokus där vi alltid utgår från patientbehov – därför välkomnas patientföreningar extra varmt!

Här har du som representerar en patientförening möjlighet att möta andra patientföreningar, bidra till den nationella patientbehovsdatabasen, nå ut med fokusfrågor, nyheter och information.

I dagsläget är det 110 patientföreningar som är med i nätverket

Här är några av de:

Så kan er patientförening vara en del av nätverket

Patientföreningar betalar en årsavgift där följande ingår:

  • Nätverksmöten
  • Patientföreningsmöten
  • Studiebesök
  • Diskussionsbesök t ex hos politiker
  • Egen medlemssida och tillgång till nätverksportalen. På nätverksportalen finns presentationer från möten med mera.

Upp till 5 personer på kansliet/styrelsen kan delta i nätverket.
Om ni vill vara fler personer så tillkommer en avgift.

Om ni vill att alla era medlemmar ska få ta del av nätverket kontakta oss!

Har ni frågor? Maila kontakt@hsvn.se

Är ni redo att gå med i nätverket? Läs mer här!