Skip to main content

Mötesplatsen
för hälso- och
sjukvården och
dess aktörer

Mötesplatsen för Hälso- och sjukvården och dess aktörer

Vi möts och tar del av olika perspektiv och vilka behov som finns. Tillsammans tar vi fram utvecklingsförslag som möter patienternas behov
och skapar kvalitet samt effektivitet i vården och vårdprodukter.

Tillsammans tar vi del av alla aktörers perspektiv och tar fram utvecklingsförslag som möter patienternas behov och skapar kvalitet samt effektivitet i vården och vårdprodukter.

Därför ska du vara med i nätverket

Genom seminarier och nätverksportalen får du tillgång
till ett unikt nätverk och en informationskälla med unika
inblickar och insikter som du inte kan var utan!

Skapa värdefulla kontakter
Ta del av patient- och användarperspektivet/-behoven
Ge och få mer kunskap och erfarenheter
Få underlag att ta rätt beslut (inköp, satsningar, utveckling av verksamhet / produkter, motioner m.m.)
Nå ut!

Aktörer som är representerade i nätverket

Patientföreningar
Vårdpersonal
Politiker
Kommun-/
regiontjänstemän
Leverantörer till Hälso- och sjukvården
Patientföreningar
Vårdpersonal
Politiker
Kommun-/
regiontjänstemän
Leverantörer till Hälso- och sjukvård

Vi deltar i nätverket

Vi deltar i nätverket

Aktiviteter i nätverket

 • Digital nätverksportal där ni hittar varandra, tidigare presentationer m.m.
 • Nätverksmöten med olika teman
 • Årlig nätverksdag med föreläsningar, test av produkter, matchmaking och minimässa.
 • Patientföreningsmöten
 • Studiebesök
 • Patientbehovsdatabas
Så gör HSVN skillnad för patienter och vården.

Så gör nätverket skillnad

I patientdatabasen samlas alla patientbehov i Sverige.
Patientbehov samlas in på
temat (t ex vårdköer) under patientföreningsmöten
HSVN sammanställer utvecklingsförslag till hälso- och sjukvården
Nätverket sammanställer
förslagen
Utvecklingsförslag till vårdverksamheter
Nätverket följer upp förslagen
och analyserar vilka effekter de gett
Tema möten med diskussioner, nätverkande och erfarenhetsutbyte - hälso- och sjukvård
Nätverksmöte genomförs
 • Föreläsning inom temat
 • Presentation av patientbehov
 • Workshop: utvecklingsförslag tas fram som möter temats patient- och vårdpersonal behov
 • Nätverkande
HSVN skickar utvecklingsförslag till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården

Beslutsfattare inom politik, vård, organisationer
med flera, entreprenörer och vårdpersonal tar del av förslagen.

Förslagen används i utveckling av politik, vårdverksamheter, vårdprodukter, vårdtjänster med flera.

Skapar hållbara vårdverksamheter och bättre folkhälsa som möter patientbehov.
Resultat som uppnås:
 • Bättre folkhälsa
 • Ökande skatteintäkter
 • Produktiva vårdverksamheter
 • Ökad innovation samt digitalisering
 • Hållbara företag
 • Samverkan mellan aktörer

Ger samhällsnytta

sjukvårdsnätverk

Exempel på vad vi diskuterar på våra möten:

 • Apotek: utbud av produkter och tjänster, bemötande
 • AI
 • Läkemedelsbrist
 • Hälsodata: primär och sekundär
 • Vårdflöden
 • Ersättningsmodeller: primärvård och specialistvård
 • Regioners ekonomi
 • Vårdköer
 • Patientsäkerhet
 • Vårdpolitik
 • Innovation
 • Kvalitetssäkring
 • Forskning: behov, effekter
 • Vårdverksamhetsutveckling
 • Digitalisering
 • Patientbehov
 • Kompetensförsörjning
 • Inköp och upphandling
 • Hjälpmedel

Exempel på föreläsare

Apoteket AB
Borrelia och TBE föreningen
Ehälsomyndigheten
DigitalWell arena - en av medlemmarna i nätverket.
Region Uppsala
Tjänstemän från Region Blekinge deltar i HSVN.
Vårdförbundet
Sveriges läkarförbund
Carlanderska sjukhuset
SÖS
Region Värmland
SKR
Läkemedelsverket är en av föreläsare i HSVN.
VGR deltar i HSVN.
RSMH Skåne

Kommande aktiviteter hösten 2024

27 aug kl 10-11 Patientföreningsmöte
3 sep kl 14-16 Nätverksmöte
17 sep kl 10-11 Patientföreningsmöte
16 okt kl 14-16 Nätverksmöte
23 okt kl 10-11 Patientföreningsmöte
26 nov kl 19-21 Fysiskt patientföreningsmöte
27 nov Nätverksdagen
10 dec kl 14-16 Nätverksmöte
12 dec kl 10-11 Patientföreningsmöte
18 dec kl 17-19 After work möte med jultema

Delta som medlem eller som gästdeltagare mot avgift.
Välkommen med din anmälan till kontakt@hsvn.se

Vill du veta mer om nätverket – läs mer här!

Våra möten är via Zoom om inget annat nämns

Bli en del av
nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter. Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation.

Läs om vad som ingår i din årsavgift här!
vårdnätverk
sjukvårdsnätverk

Bli en del av
nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter. Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation. För en årsavgift får man tillgång till:

Läs mer om hur du kan bli en del av nätverket