Skip to main content

Mötesplatsen
för hälso- och
sjukvården och
dess aktörer

Mötesplatsen för Hälso- och sjukvården och dess aktörer

Tillsammans tar vi fram utvecklingsförslag som möter patienternas behov
och skapar kvalitet samt effektivitet i vården och vårdprodukter.

Tillsammans tar vi del av alla aktörers perspektiv och tar fram utvecklingsförslag som möter patienternas behov och skapar kvalitet samt effektivitet i vården och vårdprodukter.

Vi deltar i nätverket

Vi deltar i nätverket

sjukvårdsnätverk

Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Den första och största mötesplatsen där alla aktörer möts på ett jämlikt och oberoende sätt. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan!

Därför ska du vara med i nätverket

Genom seminarier och nätverksportalen får du tillgång
till ett unikt nätverk och en informationskälla med unika
inblickar och insikter som du inte kan var utan!

Skapa värdefulla kontakter
Ta del av patient- och användarperspektivet/-behoven
Ge och få mer kunskap och erfarenheter
Få underlag att ta rätt beslut (inköp, satsningar, utveckling av verksamhet / produkter, motioner m.m.)

Aktörer som är representerade i nätverket

Patientföreningar
Vårdpersonal
Politiker
Kommun-/
regiontjänstemän
Leverantörer till Hälso- och sjukvården
Patientföreningar
Vårdpersonal
Politiker
Kommun-/
regiontjänstemän
Leverantörer till Hälso- och sjukvård

Aktiviteter i nätverket

 • Digital nätverksportal
 • Nätverksmöten med olika teman
 • Årlig nätverksdag med minimässa
 • Patientföreningsmöten
 • Studiebesök
 • Patientbehovsdatabas
Så gör HSVN skillnad för patienter och vården.

Så gör nätverket skillnad

I patientdatabasen samlas alla patientbehov i Sverige.
Patientbehov samlas in på
temat (t ex vårdköer) under patientföreningsmöten
HSVN sammanställer utvecklingsförslag till hälso- och sjukvården
Nätverket sammanställer
förslagen
Utvecklingsförslag till vårdverksamheter
Nätverket följer upp förslagen
och analyserar vilka effekter de gett
Tema möten med diskussioner, nätverkande och erfarenhetsutbyte - hälso- och sjukvård
Nätverksmöte genomförs
 • Föreläsning inom temat
 • Presentation av patientbehov
 • Workshop: utvecklingsförslag tas fram som möter temats patient- och vårdpersonal behov
 • Nätverkande
HSVN skickar utvecklingsförslag till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården

Förslagen skickas till beslutsfattare
inom politik, vård, organisationer
med flera.

Skapar hållbara vårdverksamheter och bättre folkhälsa som möter patientbehov.
Resultat som uppnås:
 • Bättre folkhälsa
 • Ökande skatteintäkter
 • Produktiva vårdverksamheter
 • Ökad innovation samt digitalisering
 • Hållbara företag
 • Samverkan mellan aktörer

Ger samhällsnytta

sjukvårdsnätverk

Exempel på vad vi diskuterar på våra möten:

 • Apotek: utbud av produkter och tjänster, bemötande
 • AI
 • Läkemedelsbrist
 • Hälsodata: primär och sekundär
 • Vårdflöden
 • Ersättningsmodeller: primärvård och specialistvård
 • Regioners ekonomi
 • Vårdköer
 • Patientsäkerhet
 • Vårdpolitik
 • Innovation
 • Kvalitetssäkring
 • Forskning: behov, effekter
 • Vårdverksamhetsutveckling
 • Digitalisering
 • Patientbehov
 • Kompetensförsörjning
 • Inköp och upphandling
 • Hjälpmedel

Exempel på föreläsare:

Apoteket AB
Borrelia och TBE föreningen
Ehälsomyndigheten
DigitalWell arena - en av medlemmarna i nätverket.
Region Uppsala
Tjänstemän från Region Blekinge deltar i HSVN.
Vårdförbundet
Sveriges läkarförbund
Carlanderska sjukhuset
SÖS
Region Värmland
SKR
Läkemedelsverket är en av föreläsare i HSVN.
VGR deltar i HSVN.
RSMH Skåne

Kommande aktiviteter

Nätverksmöte: tema EU-valet

Vad vill politikerna? Lyssna och ställ frågor!

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla oavsett om du är medlem eller inte.

Bli gärna medlem om du inte redan är det.

Välkommen!

Anmäl dig till kontakt@hsvn.se

4 juni kl. 14-16
via Zoom

Psykisk ohälsa

Nätverksmöte:
tema psykisk ohälsa

Föreläsningar, samtal och nätverkande

Region Dalarna
Berättar om en drop-in mottagning

Mötet är kostnadsfritt för alla oavsett om du är medlem i nätverket eller inte.

Välkommen!

Anmäl dig till kontakt@hsvn.se

12 juni kl. 14-16
via Zoom

Bli en del av
nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter. Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation.

Läs om vad som ingår i din årsavgift här!
vårdnätverk
sjukvårdsnätverk

Bli en del av
nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter. Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation. För en årsavgift får man tillgång till:

Läs mer om hur du kan bli en del av nätverket

HSVN är nominerad för pris inom e-hälsa